Wat doen wij?

Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de voor jou vaak langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de gewenste oplossing hebben gevonden voor àlle betrokken partijen.

Schuldhulp voor ondernemers

Je hebt een bedrijf met perspectief, maar door omstandigheden een dusdanig grote schuldenlast opgebouwd dat deze niet (meer) door jezelf is weg te werken. Wij helpen je graag. Er zijn namelijk diverse mogelijkheden om je schulden op te lossen.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven stuurt aan op een crediteurenakkoord, maken haalbare afspraken met mogelijk een gedeeltelijke kwijtschelding en zorgt voor een gezonde financiële positie. Met goede en vooral onderbouwde betaalafspraken over een langere termijn (18 tot 60 maanden) kun je weer de nodige rust in je ondernemerschap èn je leven brengen.

Wij ondersteunen je bij kleine en grote vraagstukken. Wij begeleiden je bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van je bedrijfsrendement. We weten waar je als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij de organisatie. We stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie. We schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor je bedrijf. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van strategische beslissingen.

Bedrijfsadministratie en advies

Indien je je als ondernemer in een (problematische) schuldsituatie bevindt is ook vaak sprake van een hoge belastingschuld welke is ontstaan door het niet tijdig of zelfs niet indienen van je aangiften, waardoor belastingdienst je (vaak extreem hoge) aanslagen heeft opgelegd, de zgn. ambtshalve aanslagen.

budgetbeheer voor ondernemers

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt en een en dezelfde betekenis hebben.

Met budgetbeheer voor ondernemers nemen wij (tijdelijk) je financiële huishoudingen over. Een groot voordeel is dat je hierdoor alle ruimte heeft je te focussen op je bedrijf, je core-business, dàt waar je goed in bent.