Gezond financieel beleid: van groot belang voor èlke onderneming

Wij zijn u ook hierin graag van dienst.

Budgetbeheer voor ondernemers, een eerste stap van financiële stress naar een professioneel ingericht gezond financieel beleid

Met budgetbeheer voor ondernemers nemen wij op een professionele manier tijdelijk of indien gewenst voor langere tijd uw financiële huishoudingen van u over. Een groot voordeel is dat u hierdoor alle ruimte heeft u te focussen op uw bedrijf, uw corebusiness, dat waar u goed in bent.

Met budgetbeheer voor ondernemers worden uw geldzaken perfect geregeld. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan, af te dragen belastingen gereserveerd en ontstane achterstanden in betaling weer weggewerkt en/of haalbare betaalafspraken met uw crediteuren gemaakt.

Transparantie staat bij FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voorop

Wij beschikken op het gebied van schuldhulp en budgetbeheer voor ondernemers over een geavanceerd FMS-systeem, het neusje van de zalm als u het ons vraagt. Door dit systeem beschikken wij over alle hulpmiddelen om uw traject optimaal te laten verlopen. Ook gaan we hiermee het paard vóór de wagen spannen en u als cliënt leren stapsgewijs en gecontroleerd weer op eigen benen te staan.

Het systeem is voor u als cliënt gebruiksvriendelijk, transparant m.b.t. het verloop van het traject, en gericht op het ontwikkelen van financiële zelfredzaamheid, zowel privé als zakelijk.

Zelfredzaamheid

U kunt, onder toeziend oog van uw persoonlijk financieel professional, geleidelijk aan of op uw eigen tempo zelf de regie over uw financiën weer in eigen handen nemen. Hiervoor bieden wij u, in samenwerking met onze partner, budgetcoaching aan.

U kunt uw eigen financiën weer gaan beheren terwijl uw financieel professional op de achtergrond met u meekijkt en u terzijde staat indien er bijvoorbeeld vragen zijn (nazorg). Hiermee is de kans op het ontstaan van nieuwe financiële problemen (recidive) in de toekomst vele malen kleiner of zelfs nihil.

DFD oftewel Duurzame Financiële Dienstverlening

Het doel van Duurzame Financiële Dienstverlening  is het in evenwicht brengen en
houden van uw inkomsten en uitgaven.

DFD is er op gericht om uw financiële en maatschappelijke positie niet te laten
verslechteren. FIMA Schuldhulp voor Bedrijven draagt hieraan bij door voor een duurzame financiële
basis te zorgen.

Budgetbeheer voor ondernemers is, evenals SHVO (schuldhulp voor ondernemers), een onderdeel van DFD.

 

Wat houdt budgetbeheer voor ondernemers in

Wij zorgen voor de betaling van reguliere vaste lasten, zowel privé als zakelijk*. Ook zal  een uitgebreid budgetplan of te wel een inkomsten- en uitgavenoverzicht worden opgesteld.

Het doel van budgetbeheer voor ondernemers is het optimaliseren en stabiliseren van uw financiële situatie, zowel zakelijk als privé*. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan*.

Budgetbeheer voor ondernemers kan samenlopen met een schuldenregeling of met een of meer afbetalingsregelingen. Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het beheer afbetaald worden.

(* Mits de aanwezige gelden na reservering van o.a. uw lopende belastingverplichtingen dit toestaan.)

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven is AFM geregistreerd financieel professional.