Gezond financieel beleid: van groot belang voor èlke onderneming

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn u graag van dienst.

DFD oftewel Duurzame Financiële Dienstverlening

Het doel van Duurzame Financiële Dienstverlening  is het in evenwicht brengen en
houden van uw inkomsten en uitgaven.

DFD is er op gericht om uw financiële en maatschappelijke positie niet te laten
verslechteren. FIMA Schuldhulp voor Bedrijven draagt hieraan bij door voor een duurzame financiële
basis te zorgen.

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt en een en dezelfde betekenis hebben. Inkomensbeheer, zoals wij het noemen, kan een ondersteunende dienst zijn bij DFD.

Met inkomensbeheer nemen wij op een professionele manier tijdelijk of, indien gewenst, voor langere tijd uw financiële zaken uit handen. Een groot voordeel is dat u hierdoor alle ruimte heeft u te focussen op uw bedrijf, uw core-business, dàt waar u goed in bent.

Met inkomensbeheer worden uw geldzaken perfect geregeld*. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan*.

Transparantie staat bij FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voorop

Wij beschikken op het gebied van schuldhulp voor ondernemers en inkomensbeheer over een geavanceerd FMS-systeem, het neusje van de zalm als u het ons vraagt. Door dit systeem beschikken wij over alle hulpmiddelen om uw schuldhulptraject en inkomensbeheer optimaal te laten verlopen. Ook gaan we hiermee het paard vóór de wagen spannen en u als cliënt leren stapsgewijs en gecontroleerd weer op eigen benen te staan.

Het systeem is voor u als cliënt gebruiksvriendelijk, transparant m.b.t. het verloop van het traject, en gericht op het ontwikkelen van financiële zelfredzaamheid, zowel privé als zakelijk.

U kunt op elk gewenst moment via uw eigen online-omgeving inkijk verkrijgen in uw persoonlijke omgeving.

Zelfredzaamheid

In een latere fase van het schuldtraject kunt u onder toeziend oog van uw inkomensbeheerder geleidelijk aan zelf de regie over uw financiën weer in eigen handen nemen. U kunt uw eigen financiën weer gaan beheren terwijl uw inkomensbeheerder op de achtergrond met u meekijkt en u terzijde staat indien er bijvoorbeeld vragen zijn (nazorg). Hiermee is de kans op het ontstaan van nieuwe financiële problemen (recidive) in de toekomst vele malen kleiner of zelfs nihil.

Wat houdt inkomensbeheer in

Wij zorgen voor de betaling van reguliere vaste lasten, zowel privé als zakelijk*. Ook zal er in het inkomensbeheer een budgetplan of te wel een inkomsten- en uitgavenoverzicht worden opgesteld.

Het doel van inkomensbeheer is het optimaliseren en stabiliseren van uw financiële situatie, zowel zakelijk als privé*. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan*.

Inkomensbeheer kan samenlopen met een schuldenregeling of met een of meer afbetalingsregelingen. Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het inkomensbeheer afbetaald worden.

(* Mits de aanwezige gelden na reservering van o.a. uw lopende belastingverplichtingen dit toestaan.)