Gezond financieel beleid: van groot belang voor èlke onderneming

Budgetbeheer voor ondernemers, een eerste stap van financiële stress naar een professioneel ingericht gezond financieel beleid

Met budgetbeheer voor ondernemers nemen wij op een professionele manier tijdelijk of indien gewenst voor langere tijd je financiële huishoudingen van je over. Een groot voordeel is dat je hierdoor alle ruimte hebt je te focussen op je bedrijf, je corebusiness, dat waar je goed in bent.

Met budgetbeheer voor ondernemers worden je geldzaken perfect geregeld. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan, af te dragen belastingen gereserveerd en ontstane achterstanden in betaling weer weggewerkt en/of haalbare betaalafspraken met je schuldeisers of crediteuren gemaakt.

Transparantie staat bij FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voorop

Wij beschikken op het gebied van schuldhulp en budgetbeheer voor ondernemers over een geavanceerd FMS-systeem, het neusje van de zalm als je het ons vraagt. Door dit systeem beschikken wij over alle hulpmiddelen om je traject optimaal te laten verlopen. Ook gaan we hiermee het paard vóór de wagen spannen en jou als cliënt leren stapsgewijs en gecontroleerd weer op eigen benen te staan.

Het systeem is voor jou als cliënt gebruiksvriendelijk, transparant m.b.t. het verloop van het traject, en gericht op het ontwikkelen van financiële zelfredzaamheid, zowel privé als zakelijk.

Zelfredzaamheid

Je kunt, onder toeziend oog van je persoonlijk financieel professional, geleidelijk aan of op je eigen tempo zelf de regie over je financiën weer in eigen handen nemen. Hiervoor bieden wij je, in samenwerking met onze partner, budgetcoaching aan.

Je kunt je eigen financiën weer gaan beheren terwijl je financieel professional op de achtergrond met je meekijkt en je terzijde staat indien er bijvoorbeeld vragen zijn (nazorg). Hiermee is de kans op het ontstaan van nieuwe financiële problemen (terugval) in de toekomst vele malen kleiner of zelfs nihil.

Wat houdt budgetbeheer voor ondernemers in

Wij zorgen voor de betaling van reguliere vaste lasten, zowel privé als zakelijk*. Ook zal  een uitgebreid budgetplan of te wel een inkomsten- en uitgavenoverzicht worden opgesteld.

Het doel van budgetbeheer voor ondernemers is het optimaliseren en stabiliseren van je financiële situatie, zowel zakelijk als privé*. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan*.

Budgetbeheer voor ondernemers kan samenlopen met een schuldenregeling of met een of meer afbetalingsregelingen. Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het beheer afbetaald worden.

* Mits de aanwezige gelden na reservering van o.a. je lopende belastingverplichtingen dit toestaan. Marktconforme omzetten genereren is dan ook de rode draad.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven is NVVK gecertificeerd budgetbeheerder voor ondernemers en AFM geregistreerd financieel professional.