Gezond financieel beleid: van groot belang voor èlke onderneming

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn u graag van dienst.

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt en een en dezelfde betekenis hebben.

Met inkomensbeheer nemen wij (tijdelijk) uw financiële zaken uit handen. Een groot voordeel is dat u hierdoor alle ruimte heeft u te focussen op uw bedrijf, uw core-business, dàt waar u goed in bent.

Met inkomensbeheer worden uw geldzaken perfect geregeld*. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan*. Uiteraard heeft u te allen tijde inzage en houden wij u op de hoogte van de status en geven u waar nodig concrete adviezen.

Wat houdt inkomensbeheer in

Wij zorgen voor de betaling van reguliere vaste lasten, zowel privé als zakelijk*. Ook zal er in het inkomensbeheer een budgetplan of te wel een inkomsten- en uitgavenoverzicht worden opgesteld.

Het doel van inkomensbeheer is het stabiliseren van uw financiële situatie, zowel zakelijk als privé*. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan*.

Inkomensbeheer kan samenlopen met een schuldenregeling of met een of meer afbetalingsregelingen. Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het inkomensbeheer afbetaald worden.

(* Mits de aanwezige gelden na reservering van o.a. uw lopende belastingverplichtingen dit toestaan.)