Schuldsanering en eenmanszaak

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn u graag van dienst.

Schuldhulp voor uw eenmanszaak

Wat is het verschil tussen ZZP en eenmanszaak?
ZZP-er wil zeggen zelfstandige zonder personeel. Eén persoon is eigenaar van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, heeft de leiding èn voert zelf(-standig) de werkzaamheden uit. Oók kan een ZZP-er samen met een ingehuurde kracht (op factuur) een opdracht uitvoeren.

Bent u eigenaar van een eenmanszaak, tegenwoordig ook wel ZMP-er genoemd, dan ziet uw situatie er als volgt uit: één persoon is eigenaar van de onderneming. Deze zelfde persoon heeft in de meeste gevallen ook de leiding. De eigenaar van een eenmanszaak kan ervoor kiezen de werkzaamheden uit te laten voeren door personeel. Dit personeel staat in alle gevallen op een loonlijst en ontvangen maandelijks een salaris voor de verrichte werkzaamheden. Hieraan ten grondslag ligt altijd een arbeidsovereenkomst, al dan niet verbonden aan een CAO.

Als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) maar ook als eigenaar van een eenmanszaak bent u hoofdelijk (volledig) aansprakelijk voor zowel uw zakelijke als privéschulden. Hierin is geen scheiding. Indien sprake is van een huwelijk onder gemeenschap van goederen is eveneens uw (ex-)partner hoofdelijk (volledig) aansprakelijk voor de tijdens het huwelijk ontstane schulden.
De schulden van een ZZP-er maar ook de schulden van een eenmanszaak betreffen schulden op een zg. natuurlijk persoon (een daadwerkelijk bestaand persoon).

Wanneer volledige betaling van uw schulden niet mogelijk is, kan aan uw schuldeisers kwijtschelding gevraagd worden voor een gedeelte van de vordering. Dit noemt men ook wel saneren van schulden oftewel schuldsanering. FIMA Schuldhulp voor Bedrijven kan deze sanering voor u (uw eenmanszaak) uitvoeren.

Met goede en vooral onderbouwde betaalafspraken over een langere termijn (6 tot 60 maanden) kunt u weer de nodige rust in uw ondernemerschap èn uw leven brengen.

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn gespecialiseerd in schuldhulp voor eenmanszaken en zijn u graag van dienst.

Levensvatbaar

Eerst moet worden vastgesteld of sprake is van een levensvatbare onderneming. Indien uw eenmanszaak niet levensvatbaar is kunnen wij, samen met u, de noodzakelijke stappen zetten om uw bedrijfsactiviteiten verantwoord te beëindigen.

Aanwezige afloscapaciteit

Naast de levensvatbaarheid van uw eenmanszaak moet er onderzocht worden wat u maximaal kunt inzetten voor de aflossing van uw schulden. 

Wanneer volledige betaling van uw schulden aantoonbaar niet mogelijk is, kan aan uw schuldeisers kwijtschelding worden gevraagd voor een gedeelte van de vordering(en). Dit noemt men ook wel saneren van schulden oftewel schuldsanering. Aan uw schuldeisers zal worden verzocht akkoord te gaan met betaling van het overeengekomen bedrag (tegen finale kwijting) binnen minimaal 36 (dit is het meest gebruikelijk) tot maximaal 60 maanden.

Saneringskrediet voor uw eenmanszaak

Bij een zogenaamde minnelijke schuldregeling kan voor uw eenmanszaak mogelijk een saneringskrediet worden ingezet. Hierbij wordt het bedrag dat u af kunt aflossen voorgefinancierd door bijvoorbeeld de overheid in de vorm van een Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandige) of door een andere partij. Met dit krediet worden de schulden (of het overeengekomen bedrag tegen een gedeeltelijke kwijtschelding) in één keer bij uw schuldeisers ingelost en betaalt u tijdens de (minimaal) drie daaropvolgende jaren het verkregen krediet bij de geldverstrekker af. 

Wij verzorgen deze aanvraag voor herfinanciering van uw schulden en treden op als aanspreekpunt richting alle betrokken partijen, zodat u zich volledig kan focussen op uw ondernemerschap.

Geïnteresseerd in schuldsanering middels herfinanciering voor uw eenmanszaak? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bbz-krediet

Als na inventarisatie van uw schulden en stabilisatie van uw financiële huishoudingen (privé en zakelijk) blijkt dat herfinanciering van uw schulden tot de mogelijkheden hoort richten wij ons namens u tot uw gemeente voor een aanvraag van dit bedrijfskrediet. 

Zodra uw aanvraag in behandeling wordt genomen zal uw gemeente opdracht geven voor een bedrijfskundig onderzoek. Wanneer de uitkomst van dit onderzoek positief is, kan de gemeente u een krediet verstrekken om hiermee uw schulden (of een gedeelte hiervan) in een keer bij uw schuldeisers af te lossen.

Gedurende de periode van het bedrijfskundig onderzoek vragen wij uw schuldeisers om tijdelijk uitstel van betaling te verlenen en houden wij hen op de hoogte omtrent het verloop van de aanvraag. Zodra de hoogte van het krediet bekend is, doen wij met het ter beschikking gestelde krediet een betalingsvoorstel, met het verzoek om kwijtschelding te verlenen van het gedeelte dat u niet kunt aflossen. 

Schuldeisers die hiermee niet vrijwillig instemmen, kunnen onder voorwaarden door de rechtbank worden gedwongen om alsnog akkoord te gaan (dwangakkoord). Zo nodig dienen wij hiervoor een verzoek in.

Dwangakkoord

Wanneer uw schuldeisers niet allemaal akkoord gaan met de regeling kan onder bepaalde voorwaarden bij de rechtbank een verzoek worden ingediend voor een dwangakkoord. De rechtbank beoordeelt dan of er een goede reden bestaat om niet akkoord te gaan. Hiervan is sprake wanneer u zich niet voldoende heeft ingespannen om af te lossen of wanneer schuldeisers langs een andere weg meer van u kunnen ontvangen dan is aangeboden in de regeling. Indien de afwijzing van de schuldeiser(s) ongegrond is, kan de rechter de weigerende schuldeisers alsnog dwingen akkoord te gaan met de minnelijke regeling.

Schuldenlast te hoog, maar mogelijk m.b.v. WSNP na 3 jaar toch volledig schuldvrij?

Lukt het ondanks alle inspanningen en bestaande mogelijkheden niet om als eigenaar van een eenmanszaak uit de schulden te komen kunt u via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) toch nog werken aan een schuldvrije toekomst.

Wilt u meer weten over de wettelijke regelingen bij schulden voor uw eenmanszaak? Vraagt u zich af of ook in uw geval dit een uitkomst kan bieden? Wij wijzen u hierin volledig de weg.

Voor algemene informatie omtrent de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwijzen wij u naar www.bureauwsnp.nl.

Beëindiging bedrijfsactiviteiten

Ook is het mogelijk dat u uw bedrijfsactiviteiten op een verstandige manier beëindigt. Dit kan op uw eigen verzoek of op advies van ons kantoor. 

Indien sprake is van aanwezige voorraad en/of inventaris biedt de wet de mogelijkheid om middels een aanvraag Eigen Faillissement uw bedrijfsactiviteiten te staken, uw bedrijfsmiddelen te liquideren en daarmee de schuldeisers een laatste voorstel tegen finale kwijting (gedeeltelijke kwijtschelding van uw schulden) aan te bieden.

Indien uw faillissement op enig moment wordt opgeheven (bijvoorbeeld wegens gebrek aan baten) heeft u de mogelijkheid bij de rechtbank een verzoek tot omzetting WSNP in te dienen (wettelijke regeling).

Behoefte aan hulp bij uw schulden? FIMA Schuldhulp voor Bedrijven, dé specialist in schuldhulp voor uw eenmanszaak.