Schulden saneren

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn je graag van dienst.

Schuldhulp voor je bedrijf

Wat is het verschil tussen ZZP en eenmanszaak?
ZZP-er wil zeggen zelfstandige zonder personeel. Eén persoon is eigenaar van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, heeft de leiding èn voert zelf(-standig) de werkzaamheden uit. Oók kan een ZZP-er samen met een ingehuurde kracht (op factuur) een opdracht uitvoeren.

Bent je eigenaar van een eenmanszaak, tegenwoordig ook wel ZMP-er genoemd, dan ziet je situatie er als volgt uit: één persoon is eigenaar van de onderneming. Deze zelfde persoon heeft in de meeste gevallen ook de leiding. De eigenaar van een eenmanszaak kan ervoor kiezen de werkzaamheden uit te laten voeren door personeel. Dit personeel staat in alle gevallen op een loonlijst en ontvangen maandelijks een salaris voor de verrichte werkzaamheden. Hieraan ten grondslag ligt altijd een arbeidsovereenkomst, al dan niet verbonden aan een CAO.

Als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) maar ook als eigenaar van een eenmanszaak bent je hoofdelijk (volledig) aansprakelijk voor zowel je zakelijke als privéschulden. Hierin is geen scheiding. Indien sprake is van een huwelijk onder gemeenschap van goederen is eveneens je (ex-)partner hoofdelijk (volledig) aansprakelijk voor de tijdens het huwelijk ontstane schulden.
De schulden van een ZZP-er maar ook de schulden van een eenmanszaak betreffen schulden op een zg. natuurlijk persoon (een daadwerkelijk bestaand persoon).

Wanneer volledige betaling van je schulden niet mogelijk is, kan aan je schuldeisers kwijtschelding gevraagd worden voor een gedeelte van de vordering. Dit noemt men ook wel saneren van schulden oftewel schuldsanering. FIMA Schuldhulp voor Bedrijven kan deze sanering voor je (je eenmanszaak) uitvoeren.

Met goede en vooral onderbouwde betaalafspraken over een langere termijn (18 tot 60 maanden) kun je weer de nodige rust in je ondernemerschap èn je leven brengen.

Uit de schulden, het is zeker mogelijk! Wij zijn gespecialiseerd in schuldhulp voor bedrijven en zijn je graag van dienst.

Levensvatbaar

Eerst moet worden vastgesteld of sprake is van een levensvatbare onderneming.

Aanwezige afloscapaciteit

Naast de levensvatbaarheid van je onderneming moet onderzocht worden wat je maximaal kunt inzetten voor de aflossing van je schulden. 

Wanneer volledige betaling van je schulden aantoonbaar niet mogelijk is, kan aan je schuldeisers kwijtschelding worden gevraagd voor een gedeelte van de schulden. Dit noemt men ook wel saneren van schulden oftewel schuldsanering. Aan je schuldeisers zal worden verzocht akkoord te gaan met betaling van het overeengekomen bedrag (tegen finale kwijting) binnen minimaal 18 maanden tot maximaal 60 maanden.

Saneringskrediet voor je eenmanszaak

Bij een zogenaamde minnelijke schuldregeling kan voor je eenmanszaak mogelijk een saneringskrediet worden ingezet. Hierbij wordt het bedrag dat je af kunt aflossen voorgefinancierd door bijvoorbeeld de overheid in de vorm van een Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandige) of door een Kredietbank. Met dit krediet worden de schulden (of het overeengekomen bedrag tegen een gedeeltelijke kwijtschelding) in één keer bij je schuldeisers ingelost en betaalt je tijdens de (minimaal) drie daaropvolgende jaren het verkregen krediet bij de geldverstrekker af. 

Wij verzorgen deze aanvraag voor herfinanciering van je schulden en treden op als aanspreekpunt richting alle betrokken partijen, zodat je je volledig kan focussen op je ondernemerschap.

Geïnteresseerd in schuldsanering middels herfinanciering voor je eenmanszaak? Neem contact met ons op. Wij zijn je volledig van dienst.

Bbz-krediet

Als na inventarisatie van je schulden en stabilisatie van je financiële huishoudingen (privé en zakelijk) blijkt dat herfinanciering van je schulden tot de mogelijkheden hoort richten wij ons namens jou tot je gemeente voor een aanvraag van dit bedrijfskrediet. 

Zodra je aanvraag in behandeling wordt genomen zal je gemeente opdracht geven voor een bedrijfskundig onderzoek. Wanneer de uitkomst van dit onderzoek positief is, kan de gemeente je een krediet verstrekken om hiermee je schulden (of een gedeelte hiervan) in een keer bij je schuldeisers af te lossen.

Gedurende de periode van het bedrijfskundig onderzoek vragen wij je schuldeisers om tijdelijk uitstel van betaling te verlenen en houden wij hen op de hoogte omtrent het verloop van de aanvraag. Zodra de hoogte van het krediet bekend is, doen wij met het ter beschikking gestelde krediet een betalingsvoorstel, met het verzoek om kwijtschelding te verlenen van het gedeelte dat je hiermee niet kunt aflossen. 

Schuldeisers die hiermee niet vrijwillig instemmen, kunnen onder voorwaarden door de rechtbank worden gedwongen om alsnog akkoord te gaan (dwangakkoord). Zo nodig dienen wij hiervoor een verzoek in.

Dwangakkoord

Wanneer je schuldeisers niet allemaal akkoord willen gaan met de regeling kan onder bepaalde voorwaarden bij de rechtbank een verzoek worden ingediend voor een dwangakkoord. De rechtbank beoordeelt dan of er een goede reden bestaat om niet akkoord te gaan. Hiervan is sprake wanneer je je bijvoorbeeld  niet voldoende hebt ingespannen om je schulden af te lossen of wanneer schuldeisers langs een andere weg meer van je kunnen ontvangen dan is aangeboden in de regeling. Indien de afwijzing van de schuldeiser(s) ongegrond is, kan de rechter de weigerende schuldeisers alsnog dwingen akkoord te gaan met de minnelijke regeling.

Schuldenlast te hoog, maar mogelijk m.b.v. WSNP na 18 maanden toch volledig schuldvrij?

Lukt het ondanks alle inspanningen en bestaande mogelijkheden niet om als eigenaar van een eenmanszaak uit de schulden te komen kunt u via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) toch nog werken aan een schuldvrije toekomst.

Wil je meer weten over de wettelijke regelingen bij schulden voor je eenmanszaak? Vraag je je af of ook in jouw situatie dit een uitkomst kan bieden? Wij wijzen je hierin volledig de weg.

Voor algemene informatie omtrent de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwijzen wij je naar www.bureauwsnp.nl.

Beëindiging bedrijfsactiviteiten

Ook is het mogelijk dat je je bedrijfsactiviteiten op een verstandige manier beëindigt. Dit kan op je eigen verzoek of op advies van ons kantoor. 

Indien sprake is van aanwezige voorraad en/of inventaris biedt de wet de mogelijkheid om middels een aanvraag Eigen Faillissement uw bedrijfsactiviteiten te staken, je bedrijfsmiddelen te liquideren en daarmee de schuldeisers een laatste voorstel tegen finale kwijting (gedeeltelijke kwijtschelding van je schulden) aan te bieden.

Indien je faillissement op enig moment wordt opgeheven (bijvoorbeeld wegens gebrek aan baten) heb je de mogelijkheid bij de rechtbank een verzoek tot omzetting WSNP in te dienen (wettelijke regeling).

Behoefte aan hulp bij je schulden? FIMA Schuldhulp voor Bedrijven, dé specialist in schuldhulp voor je eenmanszaak.