FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen

Een ernstig verwaarloosde administratie? Wij zijn je van dienst.

Indien je je als ondernemer in een (problematische) schuldsituatie bevindt is ook vaak sprake van een hoge belastingschuld welke is ontstaan door het niet tijdig of zelfs niet indienen van je aangiften, waardoor belastingdienst je (vaak extreem hoge) aanslagen heeft opgelegd, de zgn. ambtshalve aanslagen.

Om een juist beeld van je situatie te hebben dient je administratie en boekhouding volledig te zijn bijgewerkt, al je aangiften te zijn ingediend en de opgelegde aanslagen te zijn gecorrigeerd.

FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen is gespecialiseerd in het herinrichten van (zwaar) verwaarloosde bedrijfsadministraties en heeft de kennis in huis om alle noodzakelijke bedrijfsadministratieve werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij kun je o.a. denken aan:

– Verwerking van je volledige achterstallige en lopende administratie.

– Het verzorgen van al je belastingaangiften (BTW, IB/ZVW, VPB, correcties, suppleties).

– Samenstellen van de jaarrekeningen.

– Beoordelen van de jaarrekeningen.

– Uitwerking bedrijfsprognoses.

– Klanten, de overheid en ook geldverstrekkers stellen hoge eisen aan betrouwbare gegevens. Wij zorgen ervoor dat je hierover kunt beschikken.

Advies

Ook ondersteunen FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen u bij kleine en grote vraagstukken. Wij weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij uw bedrijf. Wij stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en -strategie. Wij schetsen een helder beeld van uw kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw onderneming. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van financiële en/of strategische beslissingen.

Enkele voorbeelden van onze advisering zijn:

  • Managementbegeleiding.
  • Begeleiding bij overgang naar een BV-structuur.
  • Advies bij bedrijfsoverdracht c.q. bedrijfsbeëindiging of samenwerkingsverbanden.
  • Investeringsbegeleiding.
  • Financieringsadvies.
  • Automatiseringsadvies m.b.t. o.a. uw administratie.