Gezond financieel beleid: van groot belang voor èlke onderneming

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt en een en dezelfde betekenis hebben. Het betekent dat uw inkomen beheerd wordt. Wanneer wij na uw aanmelding en een of meerdere intakegesprekken besluiten om over te gaan tot inkomensbeheer, wordt er een Overeenkomst Inkomensbeheer en een volmacht opgesteld. Zodra u deze stukken goed hebt doorgenomen en ondertekend aan ons hebt geretourneerd zal het inkomensbeheer opgestart worden.

Met inkomensbeheer nemen wij (tijdelijk) uw financiële zaken uit handen. Een groot voordeel is dat u hierdoor alle ruimte heeft u te focussen op uw core-business, dàt waar u goed in bent.

Met inkomensbeheer worden uw geldzaken perfect geregeld. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan. Uiteraard heeft u te allen tijde inzage en houden wij u op de hoogte van de status en geven u waar nodig concrete adviezen.

Wat houdt inkomensbeheer in

Door FIMA Groep BV wordt een beheerrekening geopend. Hierop zullen uw inkomen en de diverse inkomensondersteunende toeslagen worden overgeboekt. Wij zorgen voor de betaling van reguliere vaste lasten, zowel privé als zakelijk en maken wekelijks een gedeelte (leefgeld) aan u over. Ook zal er in het inkomensbeheer een budgetplan of te wel een inkomsten- en uitgavenoverzicht worden opgesteld.

Het doel van inkomensbeheer is het stabiliseren van uw financiële situatie, zowel zakelijk als privé. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan. Inkomensbeheer kan samenlopen met een schuldenregeling of met een of meer afbetalingsregelingen.

Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het inkomensbeheer afbetaald worden.