Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als ZZP-er bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die met het bedrijf te maken hebben. Alle schulden kunnen op u persoonlijk worden verhaald, zelfs al heeft u de schulden niet zelf veroorzaakt maar zijn deze door externe omstandigheden ontstaan. Met als mogelijk gevolg dat vaak ook in uw privé-situatie de huur-/hypotheek-, energie- en zorgbetalingen sterk in de verdrukking komen. Uw basisveiligheid staat op het spel.

Een ondernemer kan diep gebukt gaan onder een schuldenlast. Schulden werken door in de privé-situatie omdat men ook privé minder te besteden heeft. Daarbij kan het ook relaties zwaar onder druk zetten.

Wat doen wij?

Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de voor u vaak langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de gewenste oplossing hebben gevonden voor àlle betrokken partijen.