Schuldhulp voor ZZP-ers

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn u graag van dienst.

Schuldhulp voor zzp-ers

U heeft een bedrijf met perspectief, maar door omstandigheden een dusdanig grote schuldenlast opgebouwd dat deze niet (meer) is weg te werken. Wij helpen u graag. Er zijn namelijk een tal aan mogelijkheden om uw schulden op te lossen.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven, gespecialiseerd in schuldhulp voor bedrijven, kan
deze afspraken namens u maken.

Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de voor u en schuldeisers vaak langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de gewenste oplossing hebben gevonden voor alle betrokken partijen.

We sturen aan op een crediteurenakkoord, maken haalbare afspraken met mogelijk een gedeeltelijke kwijtschelding en zorgen voor een gezonde financiële positie. Met goede en vooral onderbouwde betaalafspraken over een langere termijn (6 tot 60 maanden) kunt u weer de nodige rust in uw ondernemerschap èn uw leven brengen.

Levensvatbaar

Allereerst moet vastgesteld worden of uw onderneming levensvatbaar is. Een bedrijfskundig onderzoek is hiervoor noodzakelijk.

Aanwezige afloscapaciteit

Naast de levensvatbaarheid moet er onderzocht worden wat u als ondernemer maximaal kunt inzetten voor de aflossing van uw schulden.

Wanneer volledige betaling van uw schulden niet mogelijk is, kan aan uw schuldeisers kwijtschelding
gevraagd worden voor een gedeelte van de vordering. Dit noemt men ook wel saneren van schulden
oftewel schuldsanering.

Alle door ons kantoor gemaakte betalingsregelingen/betaalafspraken worden opgemaakt op basis van gelijkberechtiging van de schuldeisers, met inachtneming van de wettelijke voorrechten.

Minnelijke regeling

Bij een minnelijke schuldregeling kan een saneringskrediet ingezet worden. Hierbij wordt het bedrag dat u af kunt aflossen voorgefinancierd door een gemeentelijke kredietbank of een andere partij. Met dit krediet worden de schulden ingelost en betaalt u tijdens de drie jaar durende regeling het krediet af.

De inzet van een saneringskrediet (waarbij uw afloscapaciteit wordt voorgefinancierd) geniet in dit geval de voorkeur. Wellicht komt u hiervoor in aanmerking via het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

ZZP-er of ZMP-er met schulden? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bbz-krediet

Voor de aanvraag van een bedrijfskrediet via het Bbz richten wij ons namens u tot uw gemeente. Zodra uw aanvraag in behandeling wordt genomen zal de gemeente opdracht geven voor een bedrijfskundig onderzoek. Wanneer de uitkomst van dit onderzoek positief is, kan de gemeente u een krediet verstrekken om hiermee uw schulden af te lossen.

Gedurende de periode van het bedrijfskundig onderzoek vragen wij uw schuldeisers om tijdelijk uitstel van betaling te verlenen. Zodra de hoogte van het krediet bekend is, doen wij van hieruit een saneringsvoorstel, met het verzoek om kwijtschelding te verlenen van het gedeelte dat u niet kunt aflossen. Schuldeisers die hiermee niet vrijwillig instemmen, kunnen onder voorwaarden middels een dwangakkoord door de rechtbank worden gedwongen om alsnog in te stemmen. 

Dwangakkoord

Wanneer uw schuldeisers niet (allemaal) akkoord gaan met de regeling kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend voor een dwangakkoord. De rechtbank beoordeelt dan of er een goede reden bestaat om niet akkoord te gaan. Hiervan is sprake wanneer u zich niet voldoende heeft ingespannen om af te lossen of wanneer schuldeisers langs een andere weg meer van u kunnen ontvangen dan is aangeboden in de regeling. Indien de afwijzing van de schuldeiser(s) ongegrond is, kan de rechter ze alsnog dwingen akkoord te gaan met de minnelijke regeling.

Schuldenlast te hoog, maar mogelijk m.b.v. WSNP na 3 jaar toch volledig schuldvrij?

Lukt het ondanks alle inspanningen en bestaande mogelijkheden niet om uit de schulden te komen en is er in uw geval sprake van de rechtsvorm “Natuurlijke persoon”, kunt u via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) toch nog werken aan een schuldvrije toekomst.

Wilt u meer weten over de wettelijke regelingen bij schulden? Vraagt u zich af of ook in uw geval dit een uitkomst kan bieden? Wij wijzen u hierin volledig de weg.

Voor algemene informatie omtrent de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwijzen wij u naar www.bureauwsnp.nl.

Beëindiging bedrijfsactiviteiten

Ook is het mogelijk dat u uw bedrijfsactiviteiten op een verstandige manier beëindigt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van aanwezige voorraad en/of inventaris biedt de wet de mogelijkheid om middels een aanvraag Eigen Faillissement uw bedrijfsactiviteiten te staken, uw bedrijfsmiddelen te liquideren en daarmee de schuldeisers een laatste voorstel tegen finale kwijting (gedeeltelijke kwijtschelding van uw schulden) aan te bieden.

Indien uw faillissement op enig moment wordt opgeheven (bijvoorbeeld wegens gebrek aan baten) heeft u de mogelijkheid bij de rechtbank een verzoek tot omzetting WSNP in te dienen (wettelijke regeling).

Behoefte aan hulp bij uw schulden? FIMA Schuldhulp voor Bedrijven, gespecialiseerd in
schuldhulp voor ondernemers. Wij zijn u volledig van dienst.