Ondernemers

24-10-2016

Uw bedrijf kampt met financiële problemen

 

Het wil niet vlotten. U kunt uw rekeningen niet langer betalen, schulden stapelen zich steeds hoger op. De problemen zijn zo ernstig dat het bedrijf het waarschijnlijk niet gaat redden. Als het al lukt om alle schulden af te betalen dan heeft u vervolgens niets meer over voor een gezond voortbestaan van uw organisatie.

 

Kort samengevat: U ziet door de bomen het bos niet meer.

 

U doet er alles aan om de situatie te redden echter u verliest het overzicht of erger, u verliest grip op de situatie. In het ergste geval dreigen deurwaarders, incassobureaus en advocaten met beslaglegging(en), openbare verkoop of ontruiming.

 

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent - en er is geen sprake van een BV - bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die met het bedrijf te maken hebben. Alle schulden kunnen op u persoonlijk worden verhaald, zelfs al heeft u de schulden niet zelf veroorzaakt. Met als mogelijk gevolg dat vaak ook in uw privé-situatie de huur-/hypotheek-, energie- en zorgbetalingen sterk in de verdrukking komen. Uw basisveiligheid staat op het spel.

 

Een ondernemer kan diep gebukt gaan onder een schuldenlast. Schulden werken door in de privésituatie omdat men ook privé minder te besteden heeft. Daarbij zal het ook relaties zwaar onder druk zetten.

 

Voor ondernemers met (ernstige) financiële problemen bestaat hulp in de vorm van schuldsanering (minnelijk regeling en/of wettelijke regeling).

 

Uw bedrijf saneren klinkt niet hoopgevend ,maar kan wel degelijk een uitweg zijn. Samen met FIMA Groep BV worden haalbare afspraken met uw schuldeisers gemaakt.

 

In de meeste gevallen is de insteek: een deel van de schulden afbetalen en de rest kwijtschelden. Uiteindelijk is het doel uw bedrijf financieel weer gezond te maken.

 

Een afspraak met schuldeisers heet een ?minnelijke regeling?. Het is een vorm van vrijwillige schuldsanering die genoeg kan zijn om het bedrijf van een mogelijke ondergang te redden. Een saneringskrediet kan hierbij mogelijk een deel van de oplossing zijn.

 

Ook is het mogelijk dat u uw bedrijfsactiviteiten op een verstandige manier beëindigt. Indien er bijvoorbeeld sprake is van aanwezige voorraad en/of inventaris biedt de wet de mogelijkheid om middels een aanvraag Eigen Faillissement uw bedrijfsactiviteiten te staken, uw bedrijfsmiddelen te liquideren en daarmee de schuldeisers een laatste voorstel tegen finale kwijting (gedeeltelijke kwijtschelding van uw schulden) aan te bieden.

 

Indien uw faillissement op enig moment wordt opgeheven (bijvoorbeeld wegens gebrek aan baten) heeft u de mogelijkheid bij de rechtbank een verzoek tot omzetting WSNP in te dienen (wettelijke regeling). Voor algemene informatie omtrent de werking van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwijzen wij u naar www.wsnp.rvr.org.

 

Meer informatie vindt u tevens op onze pagina schuldsanering.

Terug naar overzicht