Gemeenten

24-10-2016

Schuldhulpverlening: een maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

De afgelopen jaren is het aantal (kleine) ondernemers meer dan verdubbeld. Van de startende ondernemers stopt de helft echter ook weer binnen vijf jaar, zo blijkt in de praktijk. In 60% van de gevallen is dit vanwege financiële problemen. Deze laatste groep mensen zal  in toenemende mate bij uw gemeente aankloppen. Vandaar dat het wenselijk is om ook voor deze doelgroep goede schuldhulpverlening beschikbaar te stellen.

 

De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer, terwijl de uitvoering vaak beter kan en gemeenten naar verwachting de komende jaren over minder middelen beschikken. Zij staan voor de uitdaging om meer te doen met minder.

 

Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die tot de risicogroep behoorden, nu treft het ook hogere inkomensgroepen (bijvoorbeeld werknemers die hun baan verliezen terwijl ze een hoge hypotheek hebben) en ondernemers.

Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van schuldhulpverlening in veel gevallen voor verbetering vatbaar is. Reden genoeg om schuldhulpverlening effectiever te maken.

 

Schuldhulp loont

 

Schuldhulpverlening is, zeker in economisch mindere tijden, van enorm groot belang. Het biedt diegenen met financiële problemen uitzicht op een schuldenvrije toekomst en schuldeisers de hoogst haalbare teruggave van hun vordering. Bovendien blijkt uit studie dat de maatschappelijke baten de kosten van schuldhulpverlening ruim overtreffen.

 

Wanneer een ondernemer aanklopt voor schuldhulp worden allereerst de mogelijkheden van voortzetting van de ondernemingsactiviteit(en) onderzocht. Wanneer er sprake is van een levensvatbare onderneming kan de ondernemer in eigen inkomsten blijven voorzien en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een uitkering. Omdat de afloscapaciteit (eventueel dankzij een aanvullend bedrijfskrediet) allicht hoger is dan bij beëindiging van de activiteiten kan daarmee ook aan de schuldeisers vaak een beter aanbod worden gedaan.

 

Alleen wanneer de ondernemingsactiviteiten niet levensvatbaar zijn, is het wenselijk om een bedrijf te beëindigen. Maar ook dan kan goede schuldhulpverlening de financiële schade voor de maatschappij beperken en een snelle re-ïntegratie op de arbeidsmarkt stimuleren.

 

De gemeenten aan zet

 

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Hiermee wordt gemeenten een basis aangereikt voor minnelijke schuldhulpverlening, om zo een onnodig beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te voorkomen.

 

In artikel 1 van de Wgs wordt gesteld dat natuurlijke personen die hun schulden niet langer kunnen betalen ondersteunt moeten worden bij het vinden van een oplossing voor deze schulden. Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp?ers) en ondernemers handelend onder een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) vallen onder de categorie natuurlijke personen. Voor hen is daarmee eveneens artikel 1 van kracht. Gemeenten worden genoodzaakt schuldhulpverlening tot taak te verheffen.

 

 

Wat kan FIMA Groep BV voor u betekenen

 

Wij (onder)zoeken de best haalbare oplossing voor alle betrokkenen en beperken de (maatschappelijke) schade. Gezien de (juridische en fiscale) complexiteit van de gemiddelde schuldhulpaanvraag nemen we zo de gemeenten een belangrijke zorg uit handen.

 

Wie helpen wij

 

Wij bieden onze diensten aan zowel startende en hybride-ondernemers (deels ondernemer, deels loondienst), als eenmanszaken (ZZP-er's), vennootschappen onder firma en BV's welke in zwaar weer verkeren.

 

Garantie op deskundige en betrouwbare schuldhulpverlening

 

FIMA Groep BV beschikt over alle benodigde expertise om de schuldhulpaanvraag door ondernemers en hybride-ondernemers in behandeling te kunnen nemen. Op dit gebied kunnen wij deskundige en betrouwbare schuldhulpverlening garanderen dankzij:

 

 • Kennis van het insolventierecht.
 • Kennis van het integrale schuldhulpverleningstraject (minnelijk/wettelijk).
 • Kennis van alle voorkomende juridische vraagstukken en (mogelijke) knelpunten.
 • Actuele kennis van accountancy en belastingwetgeving.
 • De specifieke kennis van ondernemersrechtelijke aspecten, zoals een bankkrediet met pandrecht op de voorraad en inventaris, een leverancierskrediet met eigendomsvoorbehoud en vorderingen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.
 • Actuele kennis van de sociale kaart en inkomensvoorzieningen.
 • De opgebouwde goede naam bij schuldeisers en hun vertegenwoordiger (incasso-bureau's en gerechtsdeurwaarders). We spreken de taal en stellen de oplossing van hun probleem centraal. Daarbij bemiddelen wij onafhankelijk en nemen alle belangen in ogenschouw.

 

Wat bieden wij

 

 • Stabilisatie van de situatie zodat ruimte kan worden gecreëerd (tijd) om de meest gepaste oplossing te realiseren.
 • Een gedegen financiële en structurele analyse van de situatie.
 • Een volledig en professioneel uitgewerkt plan-van-aanpak met daarin opgenomen de realistisch aanwezige (on-)mogelijkheden.
 • Onpartijdige bemiddeling in het belang van alle betrokken partijen.
 • Advisering van de (hybride-)ondernemer bij het oplossen van achterstanden in de boekhouding en aangifte(n).
 • Coaching van de ondernemer, m.a.w. wij leren de ondernemer ondernemen.

 

U bent geïnteresseerd?

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van schuldhulp voor ondernemers in uw gemeente. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek, ter ondersteuning of voor een specifieke casus contact met ons op via telefoonnummer 0492 - 347035 of via info@fimagroep.nl.

Terug naar overzicht