Schuldhulp voor ondernemend Nederland

FIMA Groep BV bestaat uit diverse professionele disciplines en heeft als doel het bieden van integrale schuldhulpverlening aan ondernemers en hybride-ondernemers. Hierbij wordt altijd gedacht vanuit de richtlijn een oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen.

Wij stimuleren de ondernemer om in eigen inkomen te blijven voorzien en zoeken naar de best haalbare oplossingen voor de ontstane situatie.

Schuldeisers hebben in beginsel recht op 100% betaling, echter wanneer op deskundige wijze kan worden aangetoond dat dit onder de gegeven omstandigheden niet haalbaar is, kunnen we samen met u, de schuldeisers en andere betrokken partijen trachten te komen tot een van dat perspectief uit gezien optimaal resultaat.

Uitgangspunt is beperking van de schade, voor zowel ù als voor uw schuldeisers.

FIMA Groep BV werkt volgens de NVVK Gedragscode (SHVO) en de NEN 8048 Richtlijnen. Meer hierover kunt u lezen op www.nvvk.eu en www.nen.nl.

Onze afdeling accountancy is aangesloten bij de NBA - de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Hiervoor verwijzen wij u naar www.nba.nl.

Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

Op alle diensten van FIMA Groep BV zijn de Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door FIMA Groep BV en op alle rechtsverhoudingen van FIMA groep BV aan derden.

Download Brochure

Download Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

Download Gedragscode NVVK - SHVO

Download Richtlijnen NEN 8048