Schuldhulp voor ZZP-ers

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven bestaat uit diverse professionele disciplines en heeft als doel het bieden van complete schuldhulp aan ZZP-ers. Hierbij wordt altijd gedacht vanuit de richtlijn een oplossing te zoeken voor àlle betrokken partijen.

Wij stimuleren de ondernemer om in eigen inkomen te blijven voorzien en zoeken naar de best haalbare oplossingen voor de ontstane situatie.

Schuldeisers hebben in beginsel recht op 100% betaling, echter wanneer op deskundige wijze kan worden aangetoond dat dit onder de gegeven omstandigheden niet haalbaar is, kunnen we samen met u, de schuldeisers en andere betrokken partijen trachten te komen tot een van dat perspectief uit gezien optimaal resultaat.

Uitgangspunt is beperking van de schade, voor zowel ù als voor uw schuldeisers.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven werkt volgens de NVVK Gedragscode (SHVO) en de NEN 8048 Richtlijnen. Meer hierover kunt u lezen op www.nvvk.eu en www.nen.nl.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven BV is een zustermaatschappij van FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen BV. Beiden zijn samen met FIMA Civiel bewind - Inkomensbeheer - Schuldhulp BV (voor particulieren) onderdeel van FIMA Groep BV.

Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

Op alle diensten van FIMA Schuldhulp voor Bedrijven BV en FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen BV zijn de Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door FIMA Schuldhulp voor Bedrijven BV en FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen BV en op alle rechtsverhoudingen van FIMA Schuldhulp voor Bedrijven BV en FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen BV aan derden.

Download Brochure

Download Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

Download Gedragscode NVVK - SHVO

Download Richtlijnen NEN 8048