Wat doen wij?

Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de voor u vaak langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de gewenste oplossing hebben gevonden voor àlle betrokken partijen.

Schuldhulp voor ondernemers

Definitie schuldsanering:

Regelingen die tot doel hebben een persoon of onderneming schuldvrij te hebben.

U heeft een bedrijf met perspectief, maar door omstandigheden een dusdanig grote schuldenlast opgebouwd dat deze niet (meer) is weg te werken. Wij helpen u graag. Er zijn namelijk mogelijkheden om uw schulden te saneren (het maken van haalbare betaalafspraken met mogelijk een gedeeltelijke kwijtschelding).

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven kan deze saneringen namens u uitvoeren. We sturen aan op een crediteurenakkoord, maken haalbare afspraken en zorgen voor een gezonde financiële positie. Met goede en vooral onderbouwde en haalbare betaalafspraken over een langere termijn (6 tot 60 maanden) kunt u weer de nodige rust in uw ondernemerschap èn uw leven brengen.

Wij ondersteunen u bij kleine en grote vraagstukken. Wij begeleiden u bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van uw bedrijfsrendement. We weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij de organisatie. We stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie. We schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw bedrijf. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van strategische beslissingen.