Te hoge beslagen

07-12-2016
Veel mensen met problematische schulden raken verder in moeilijkheden doordat de Belastingdienst en deurwaarders schulden verrekenen met ondermeer huur- en zorgtoeslagen. Wettelijk is afgesproken dat de schuldenaar niet onder...
Lees verder

Uw bedrijfspand wordt ontruimd. Wat nu?

07-12-2016
Wat zijn de voorwaarden voor een ontruiming van een bedrijfspand? En mag een verhuurder zelf de huurder op straat zetten door de sloten te veranderen? Er bestaan veel misverstanden over ontruimings. De r...
Lees verder

Toetredende vennoot VOF of CV

07-12-2016
Op grond van de wet is een vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) of vennootschap onder firma (vof) hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent dat schuldeisers van de ven...
Lees verder

Crisis wordt CRISIS als het geld op is

07-12-2016
Uit onderzoek blijkt: Bedrijven die gebruik maken van personeelsinkrimpingen zijn niet winstgevender dan bedrijven die dat niet doen. Ze beschadigen zichzelf vaak op de lange termijn. Als gevolg van de n...
Lees verder

Faillissement VOF

07-12-2016
Op grond van de Faillissementwet kan een vof failliet verklaard worden. Leidt dit ook tot het faillissement van de vennoten van de vof? Tot 6 februari 2015 was de hoofdregel dat het faillissement van de vof "noodwendig het f...
Lees verder