ZZP Nederland wil scholing zelfstandigen stimuleren, maar kabinet schaft scholingsaftrek af

02-10-2018

Stichting ZZP Nederland vindt het noodzakelijk, dat zelfstandigen meer mogelijkheden krijgen om zich verder te bekwamen in ondernemerschap door middel van gerichte bijscholing. Ook is het belangrijk, dat startende zelfstandigen zich beter kunnen voorbereiden op het ondernemerschap. De overheid, die al jarenlang de mond vol heeft over 'een leven lang leren', schaft echter de scholingsaftrek af per 1 januari 2019. De in het regeerakkoord toegezegde 'individuele leerrekening' die daarvoor in de plaats moet komen, zal waarschijnlijk niet op die datum beschikbaar zijn. ?Dat is een domper voor zelfstandigen die zich willen (bij)scholen op het gebied van ondernemen?, zegt voorzitter Maarten Post.

Ondernemersvaardigheden

Momenteel kunnen zelfstandigen de kosten van vakgerichte scholing opvoeren als bedrijfskosten. Scholing in ondernemersvaardigheden valt daar vooralsnog niet onder. ZZP Nederland is van mening, dat gerichte scholing in ondernemersvaardigheden van groot belang kan zijn voor succesvol ondernemerschap ook op de lange termijn. Vooral jongeren willen goed beslagen ten ijs komen om een bewuste keuze te kunnen maken voor het ondernemerschap.

ZZP Nederland ziet goede voorlichting en gerichte scholing over ondernemen als een belangrijk middel om in preventieve zin schijnconstructies tegen te gaan. Als je de problematiek van schijnconstructies aan de voorkant kunt oplossen, krijgen bewust zelfstandige ondernemers meer ruimte en worden zij minder lastig gevallen door ingewikkelde maatregelen op basis van het ouderwetse arbeidsrecht', zegt Post.

Concreet maken

Het huidige beroepsonderwijs is sectoraal ingericht, maar in alle sectoren liggen kansen voor ondernemende vakmensen. ZZP Nederland pleit ervoor om meer mogelijkheden te scheppen voor scholing in ondernemersvaardigheden over de sectoren heen. Daarbij moeten er voor zowel (jonge) starters als voor bestaande zzp?ers voorzieningen worden getroffen, zodat zij zich ook daadwerkelijk kunnen (bij) scholen op het gebied van ondernemen.

Volgens ZZP Nederland zou het kabinet nu snel moeten doorpakken om de toegezegde 'individuele leerrekeningen' in het kader van 'een leven lang leren' op korte termijn concreet te maken. Het onderwijs zou zich moeten inspannen om in gezamenlijkheid een intersectoraal scholingsaanbod te realiseren voor zelfstandigen.

Bron: ZZP Nederland

Terug naar overzicht