Uw bedrijfspand wordt ontruimd. Wat nu?

07-12-2016

Wat zijn de voorwaarden voor een ontruiming van een bedrijfspand? En mag een verhuurder zelf de huurder op straat zetten door de sloten te veranderen?

Er bestaan veel misverstanden over ontruimings. De reden hiervan is dat verhuurders doorgaans weinig juridische kennis in huis hebben en vaak het idee hebben dat ze als eigenaar zelf mogen bepalen hoe ze met het gehuurde én de huurder omgaan. Juist om huurders tegen grillige verhuurders te beschermen, gelden er strenge huurrechtelijke regels waar verhuurders niet van mogen afwijken. 

Verhuurder verandert sloten

Sommige verhuurders hebben het idee dat ze zelf de huurder op straat mogen zetten als deze zich als slecht huurder gedraagt. De huurder heeft bijvoorbeeld een huurachterstand of veroorzaakt al langere tijd geluidsoverlast. De verhuurder kan dan het recht in eigen hand nemen en de sloten van de huurwoning veranderen. Een effectieve manier van ontruimen, maar het is wettelijk niet toegestaan. Een verhuurder heeft namelijk toestemming nodig van de kantonrechter om een bedrijfspand te mogen ontruimen.

Voorwaarden ontruiming

Voordat een rechter toestemming geeft voor ontruiming, zal de verhuurder de huurovereenkomst moeten opzeggen. De verhuurder heeft daarvoor een geldige opzeggingsgrond nodig die in de wet wordt genoemd. De meest voorkomende gronden zijn dringend eigen gebruik door de verhuurder en de omstandigheid dat de huurder zich niet heeft gedragen als een 'goed huurder'.

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als er een betalingsachterstand is ontstaan. Niet elke huurachterstand leidt echter direct tot ontruiming. Heeft de verhuurder opgezegd op basis van een wettelijke opzeggingsgrond maar gaat de huurder niet akkoord met de opzegging, dan zal de verhuurder toestemming moeten krijgen van de rechter om tot ontruiming over te kunnen gaan.

Taak deurwaarder

Sommige verhuurders vragen de rechter om de ontruiming zelf te mogen uitvoeren, eventueel met behulp van de sterke arm (de politie). Dit verzoek wordt altijd afgewezen. Een verhuurder mag namelijk niet zelf de huurder uit huis zetten, hij dient hiervoor een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder heeft wel de bevoegdheid om de hulp van de politie in te roepen en een rechter hoeft hiervoor dus geen toestemming te geven.

Terug naar overzicht