Toetredende vennoot VOF of CV

07-12-2016

Op grond van de wet is een vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) of vennootschap onder firma (vof) hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent dat schuldeisers van de vennootschap - naast verhaal op het afgescheiden vermogen van de vennootschap - ook voor de schulden kunnen "aankloppen" bij de vennoten.

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst uitgelaten over de vraag of (nieuwe) vennoten die toetreden tot een cv of vof ook aansprakelijk zijn voor "oude" schulden. De Hoge Raad oordeelde - kort gezegd - dat een toetredende vennoot ook hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die zijn ontstaan vóór zijn toetreden.

Het doel van de wet is om schuldeisers te beschermen in een situatie waarin het vermogen van de vennootschap niet voldoende is om de schulden te voldoen, door hun een verhaalsmogelijkheid te geven op het vermogen van de vennoten zelf. Volgens de Hoge Raad valt in de wettelijke regeling geen beperking te lezen die zou inhouden dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van een toetredende vennoot alleen zou zien op schulden die ontstaan na zijn toetreden.

De omstandigheid dat schuldeisers er met de toetreding van een nieuwe vennoot een verhaalsmogelijkheid bij krijgen, leidt volgens de Hoge Raad niet tot een ander oordeel. De Hoge Raad overweegt daarnaast dat dit de rechtszekerheid ten goede komt, doordat een onderzoek naar het ontstaansmoment van verbintenissen van een vennootschap achterwege kan blijven.

Over de belangen van degene die overweegt als vennoot tot een vof of cv toe te reden, overweegt de Hoge Raad dat daaraan voldoende tegemoet gekomen wordt. Zo kan de nieuwe vennoot bedingen dat hem inzage wordt gegeven in de schuldenpositie van de vennootschap of dat hij de mogelijkheid krijgt om daarnaar onderzoek te doen. Ook kan de nieuwe vennoot garanties bedingen en afspraken maken met de andere vennoten over de interne draagplicht van bestaande schulden.

Bron: Aben & Slag Advocaten, Helmond.

Terug naar overzicht