De onzekerheid over het inkomen baart de zzp'er zorgen

29-11-2017

Geheel tegen de trend in waren er afgelopen kwartaal weer wat meer ondernemers die financiële hulp aanvroegen bij de gemeente omdat ze het moeilijk hebben.

Ongeveer duizend ondernemers vroegen afgelopen kwartaal financiële hulp aan bij de gemeente. Dat is ruim tien procent meer dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, blijkt uit een index van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Volgens hen betreft het vooral zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) die bij de gemeente aankloppen.

Het IMK wordt vaak ingeschakeld om te beoordelen of die hulpaanvraag terecht is. Ze bekijkt dan ook of een bedrijf überhaupt levensvatbaar is. De gemeente wil namelijk geen renteloze lening of aanvulling op het inkomen verstrekken aan een zelfstandige die het toch niet gaat redden. Gemiddeld genomen wordt de helft van de aanvragen geaccepteerd. "De andere helft gaat doorgaans failliet", vertelt IMK-directeur Han Dieperink.

De ondernemers die wel financiële steun krijgen, gaan daarna vaak beter dan verwacht, weet Dieperink. "Deze zelfstandigen lijken extra gemotiveerd, ze zeggen nooit meer voor hulp te willen aankloppen bij de gemeente." In 2010 waren de financiële problemen onder ondernemers het grootst. Sindsdien is een daling te zien in het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op hulp van de gemeente, met nog een flinke piek in 2013.

Zorgelijk

Aan het einde van het jaar is vaak weer even een stijging waarneembaar. Maar meestal niet in het begin van het jaar, stelt Dieperink. Dat dat nu wel gebeurt, vindt hij zorgelijk: "Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal dat we niet mogen negeren. Ja, het gaat weer goed met veel zelfstandigen, maar met een groep dus ook niet."

Een verklaring voor de stijging aan hulpaanvragen heeft het IMK niet. Dieperink vermoedt wel dat de wet DBA ermee te maken heeft. "Het betreft bijna allemaal ZZP'ers die bij de gemeente aankloppen. In gesprekken die wij met ze hebben, blijkt dat opdrachtgevers terughoudender zijn geworden." De IMK-directeur roept de samenleving op oog te hebben voor ZZP'ers in nood.

Vorig jaar deden naar schatting vierduizend ondernemers een beroep op de Bijstandverlening voor zelfstandigen (BZB-regeling). Dit vangnet is in 2004 in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet voldoende geld hebben om rond te komen. Maar ook voor ondernemers die behoefte hebben aan meer bedrijfskapitaal maar geen lening kunnen krijgen.

Vandaag verscheen ook de 'zzp-succes-index' van ABN Amro. Daaruit blijkt dat steeds meer ZZP'ers voor een pensioen zorgen. Bijna een kwart regelt het zelf, nog eens een kwart is via een oude werkgever voorzien van een oudedagsvoorziening. Slechts 20 procent heeft een verzekering voor als ze arbeidsongeschikt raken. Een kwart vindt dat hij dat eigenlijk zou moeten regelen. Maar meer dan helft heeft er geen behoefte aan, zeggen ze.

Een 7,5 voor het zzp-schap

Afbeeldingsresultaat voor onzekerheid inkomenDe meeste ZZP'ers zijn best positief over hun bestaan als zelfstandige. Zowel startende als gevestigde ZZP'ers geven hun leven als ZZP'er een 7,5 als rapportcijfer. Slechts 6 procent van de ZZP'ers is niet tevreden met hun bestaan als ondernemer. Dat was een half jaar geleden 8 procent. De meesten maken zich ook echt geen zorgen over het voortbestaan van hun onderneming.

Het grootste nadeel van zelfstandig ondernemen is nog steeds de onzekerheid over het inkomen. Dat meldt de helft van de ondervraagden. Drie van de vier zien de toekomst echter positief tegemoet. Ze verwachten meer opdrachten, een kwart rekent op een omzetstijging, en ook een kwart wil het uurtarief laten stijgen. 

Terug naar overzicht