Heeft u een vraag of ziet u door de bomen het bos niet meer i.v.m. uw financiële situatie en wilt u weten welke oplossingen er voor u mogelijk zijn?

Als zelfstandige zonder personeel, eigenaar van een eenmanszaak of vennoot onder firma bent u hoofdelijk aansprakelijk voor uw schulden. Zowel zakelijk als privé. Wanneer u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen, schiet de overheid in bepaalde gevallen te hulp. De meeste gemeenten zien het als maatschappelijke plicht om haar inwoners van schuldhulp te voorzien wanneer dat nodig blijkt.

FIMA Groep BV werkt landelijk. Dit kan betekenen dat ook de gemeente waarin u woont bereid kan zijn om de kosten van onze dienstverlening te vergoeden. Mocht blijken dat wij geen overeenstemming met uw gemeente hebben of dat uw gemeente niet bereid is de kosten van schuldhulpverlening te voldoen, dan zijn er alternatieve mogelijkheden om alsnog van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken. Graag lichten wij u de mogelijkheden toe.