Schuldhulp voor ondernemers: een maatschappelijke verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren is het aantal (kleine) ondernemers meer dan verdubbeld. Van de startende ondernemers stopt de helft echter ook weer binnen vijf jaar, zo blijkt in de praktijk. In 60% van de gevallen is dit vanwege financiële problemen. Deze laatste groep mensen zal in toenemende mate bij uw gemeente aankloppen. Vandaar dat het wenselijk is om ook voor deze doelgroep goede schuldhulpverlening beschikbaar te stellen.

De schuldhulpverlening is flink in beweging. ZZP-ers raken door diverse oorzaken in financiële problemen maar ook de aard en omvang van de schulden verandert. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer, terwijl de uitvoering vaak beter kan en gemeenten naar verwachting de komende jaren over minder middelen beschikken. Zij staan voor de uitdaging om meer te doen met minder.

Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die tot de risicogroep behoorden, nu treft het ook hogere inkomensgroepen (bijvoorbeeld werknemers die hun baan verliezen terwijl ze een hoge hypotheek hebben) en ondernemers.

Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van schuldhulpverlening in veel gevallen voor verbetering vatbaar is. Reden genoeg om schuldhulpverlening effectiever te maken.

Schuldhulp loont

Schuldhulpverlening is, zeker in economisch mindere tijden, van enorm groot belang. Het biedt diegenen met financiële problemen uitzicht op een schuldenvrije toekomst en schuldeisers de hoogst haalbare teruggave van hun vordering. Bovendien blijkt uit studie dat de maatschappelijke baten de kosten van schuldhulpverlening ruim overtreffen.

Wanneer een ondernemer aanklopt voor schuldhulp worden allereerst de mogelijkheden van voortzetting van de ondernemingsactiviteit(en) onderzocht. Wanneer er sprake is van een levensvatbare onderneming kan de ondernemer in eigen inkomsten blijven voorzien en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een uitkering. Omdat de afloscapaciteit (eventueel dankzij een aanvullend bedrijfskrediet) allicht hoger is dan bij beëindiging van de activiteiten kan daarmee ook aan de schuldeisers vaak een beter aanbod worden gedaan.

Alleen wanneer de ondernemingsactiviteiten niet levensvatbaar zijn, is het wenselijk om een bedrijf te beëindigen. Maar ook dan kan goede schuldhulpverlening de financiële schade voor de maatschappij beperken en een snelle re-ïntegratie op de arbeidsmarkt stimuleren.

De gemeenten aan zet

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Hiermee wordt gemeenten een basis aangereikt voor minnelijke schuldhulpverlening, om zo een onnodig beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te voorkomen.

In artikel 1 van de Wgs wordt gesteld dat natuurlijke personen die hun schulden niet langer kunnen betalen ondersteunt moeten worden bij het vinden van een oplossing voor deze schulden. Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en ondernemers handelend onder een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) vallen onder de categorie natuurlijke personen. Voor hen is daarmee eveneens artikel 1 van kracht. Gemeenten worden genoodzaakt schuldhulpverlening tot taak te verheffen.

Wat kan FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voor u betekenen

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven biedt een combinatie aan van:

Dit betekent dat wij ondernemers op een professionele manier door alle fasen van een schuldhulpverleningstraject kunnen begeleiden.

Wij (onder)zoeken de best haalbare oplossing voor alle betrokkenen en beperken de (maatschappelijke) schade. Gezien de (juridische en fiscale) complexiteit van de gemiddelde schuldhulpaanvraag nemen we zo de gemeenten een belangrijke zorg uit handen.

Wie helpen wij

Wij bieden onze diensten aan zowel startende en hybride-ondernemers (deels ondernemer, deels loondienst), als eenmanszaken (ZZP-er's), vennootschappen onder firma en BV's welke in zwaar weer verkeren.

Garantie op deskundige en betrouwbare schuldhulpverlening

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven beschikt over alle benodigde expertise om de schuldhulpaanvraag door ondernemers en hybride-ondernemers in behandeling te kunnen nemen. Op dit gebied kunnen wij deskundige en betrouwbare schuldhulpverlening garanderen dankzij:

Wat bieden wij

U bent geïnteresseerd?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van schuldhulp voor ondernemers in uw gemeente. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek, ter ondersteuning of voor een specifieke casus contact met ons op via telefoonnummer 0492 472 480 of via info@fimagroep.nl.