BBZ en Financiëel Management voor Ondernemers

Als gemeente de garantie dat een verstrekt saneringskrediet ook daadwerkelijk kan worden terugbetaald?

Als gemeente de garantie dat een verstrekt saneringskrediet ook daadwerkelijk kan worden terugbetaald waardoor u geen gebruik hoeft te maken van het Waarborgfonds Saneringskredieten?

M.i.v. 2022 bieden wij aan gemeenten een aanvullende dienst aan. Deze dienst kan uiteraard gecombineerd worden met onze overige diensten.

Wat houdt Financiëel Management voor Ondernemers in?

Blijkt het ondernemerschap voor uw cliënten toch net wat ingewikkelder dan vooraf verwacht? Lopen vooral administratieve en financiële zaken niet zoals gewenst?

Het werkelijke probleem ligt vaak in de basis, het gezond inrichten van de financiele huishoudingen, oftewel financieel management. En daar ligt ook de duurzame oplossing.

U wilt als gemeente naar een duurzame oplossingen voor de ondernemers die zich bij u melden? U wilt de garantie dat het door u ingezette saneringskrediet ook daadwerkelijk kan worden terugbetaald waardoor u de kosten m.b.t. het Waarborgfonds Saneringskredieten mogelijk kunt voorkomen?

FIMA Financiëel Management voor Ondernemers biedt hierin dé oplossing.

Door FIMA Financiëel Management voor Ondernemers worden middels budgetbeheer voor ondernemers (zakelijk en privébeheer) de financiële huishoudingen opnieuw, professioneel en duurzaam ingericht.

Met behulp van budgetbeheer voor ondernemers (BVO) nemen wij de financiele zaken voor korte of, indien gewenst, langere tijd uit handen. Een groot voordeel is dat de ondernemer hierdoor alle ruimte heeft zich te focussen op zijn bedrijf. Reguliere vaste lasten, maar ook de te betalen belastingen (inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet en omzetbelasting), worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden ontstaan.

U en cliënt hebben uiteraard te allen tijde inzage in de financiële huishoudingen, wij houden u op de hoogte omtrent de status en geven waar nodig concrete bedrijfseconomische adviezen. Om het hele traject real-time inzichtelijk te hebben werken wij o.a. samen met RABO Bank NV.

Financiëel Management voor Ondernemers kan samenlopen met een schuldenregeling maar kan ook worden ingezet als afloszekerheid voor uw gemeente m.b.t. het terugbetalen van een reeds verstrekt BBZ-/saneringskrediet.

Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het deze dienst worden afbetaald.

Het doel. Schuldvrije ondernemers die in elk facet van het ondernemerschap daadwerkelijk weer de vinger aan de pols hebben, zodat zij kunnen gaan genieten van hun (levens)werk, leven èn gezonde financiële positie.