Financieel beheer

Uit de schulden, het ìs mogelijk! Wij zijn u graag van dienst.

Cliënten en schuldeisers hebben, met het oog op de slagingskans van het overeengekomen aflostraject de mogelijkheid gebruik te maken van de dienst Financieel Beheer.

Wat houdt Financieel Beheer in

Uw maandelijks omzet wordt op een beheer-rekening gestort. De af te dragen belastingen worden opzij gezet op een spaarrekening. (Zo houdt u er ook nog iets aan over!) De maandelijkse afloscapaciteit wordt gereserveerd; het overige wordt doorgestort naar uw privé- (ondernemersloon) en zakelijke rekening (werkkapitaal). Hiervan dient u uw maandelijkse uitgaven te voldoen.

In maand 6 – 12 – 18 – 24 en 30 van de looptijd van uw schuldregeling worden herberekeningen gemaakt van de op dat moment actuele inkomsten en uitgaven. Crediteuren zijn er van gegarandeerd dat zij te allen tijde het bedrag ontvangen waar zij recht op hebben.

In maand 6 – 12 – 18 – 24 – 30 en 36 van de looptijd van uw schuldregeling worden de op dat moment gespaarde bedragen (aflossingen) aan crediteuren uitbetaald. Crediteuren hebben slecht één-maal per 6 maanden een boeking te verwerken.

De slagingskans van het aflostraject is hoog

Doordat schuldeisers elke 6 maanden schriftelijk op de hoogte worden gehouden omtrent de op dat moment actueel berekende afloscapaciteit en de aan hen toekomende bedragen stipt worden uitbetaald, is de slagingskans van het aflostraject zeer hoog. M.a.w. zij zullen in de meeste gevallen de medewerking aan het minnelijke traject verlenen.

De vergoeding voor Financieel Beheer mag niet ten laste komen van het VTLB (van cliënten), zoals deze wordt vastgesteld via de Recofa-methode. Deze voorwaarde heeft als gevolg dat de vergoeding voor Financieel Beheer dient te worden betaald uit dat gedeelte van het inkomen dat beschikbaar is voor de aflossing van de schulden (uw afloscapaciteit). M.a.w. de schuldeisers dragen de kosten voor dit product.