Financieel beheer

Voor een geslaagd aflostraject.

Cliënten en schuldeisers hebben, met het oog op de slagingskans van het overeengekomen aflostraject de mogelijkheid gebruik te maken van de dienst Financieel Beheer.

Wat houdt Financieel Beheer in

Uw maandelijks omzet wordt door uw opdrachtgevers op een (beheer-)rekening op uw bedrijfsnaam gestort. De af te dragen belastingen worden opzij gezet op uw spaarrekening. (Zo houdt u er ook nog iets aan over!) De maandelijkse afloscapaciteit wordt eveneens op deze spaarrekening gereserveerd. Tevens wordt wekelijks het z.g. ondernemersloon automatisch naar uw privérekening overgemaakt. Hiervan dienen uw maandelijkse uitgaven te worden voldaan.

In maanden 12, 24 en 36 van de looptijd van uw schuldregeling worden herberekeningen gemaakt van de op dat moment actuele inkomsten en uitgaven. Crediteuren zijn er van gegarandeerd dat zij te allen tijde het bedrag ontvangen waar zij recht op hebben.

In maanden 12, 24 en 36 van de looptijd van uw schuldregeling worden de op dat moment gespaarde bedragen (aflossingen) aan crediteuren uitbetaald. Crediteuren hebben slecht éénmaal per 12  maanden een boeking te verwerken.

De slagingskans van het aflostraject is hoog

Doordat schuldeisers elke 12 maanden schriftelijk op de hoogte worden gehouden omtrent de op dat moment actueel berekende afloscapaciteit en de aan hen toekomende bedragen stipt worden uitbetaald, is de slagingskans van het aflostraject zeer hoog. M.a.w. zij zullen in de meeste gevallen de medewerking aan het minnelijke traject verlenen.

De vergoeding voor Financieel Beheer mag niet ten laste komen van het VTLB van cliënten, zoals deze wordt vastgesteld via de Recofa-methode. Deze voorwaarde heeft als gevolg dat de vergoeding voor Financieel Beheer dient te worden betaald uit dat gedeelte van het inkomen dat beschikbaar is voor de aflossing van de schulden (uw afloscapaciteit). M.a.w. de schuldeisers dragen de kosten voor dit product.