FIMA Civiel bewind - Inkomensbeheer - Schuldhulp BV

31-12-2017

FIMA Civiel Bewind - Inkomensbeheer - Schuldhulp BV (voor particulieren) is onderdeel van FIMA Groep BV en partner van FIMA Schuldhulp voor Bedrijven en FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen.

Civiel bewind (oftewel beschermingsbewind)

Als een particulier wegens omstandigheden niet goed voor zijn of haar eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Civiel bewind is een financiële beschermingsmaatregel.

Een bewind kan door de rechter worden ingesteld over het gehele of gedeeltelijke vermogen van een meerderjarige, indien deze als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn of haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt en dezelfde betekenis hebben. Het betekent dat uw inkomen op uw verzoek tijdelijk of voor langere tijd beheerd wordt.

Met inkomensbeheer worden uw geldzaken perfect geregeld. Alle lopende betalingen worden tijdig voldaan. Uiteraard heeft u te allen tijde inzage en houden wij u op de hoogte van de status en geven u waar nodig concrete adviezen.

Schuldhulp

Door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld sterk verminderd inkomen door ontslag, echtscheiding of gedwongen verkoop van uw woning kunt u als particulier in een korte tijd in grote financiële problemen geraken.

U kunt uw hypotheek of huur al geruime tijd niet volledig of zelfs niet niet meer betalen, uw zorgverzekering staat al tè lang onderaan de lijst - daardoor zijn hier inmiddels hoge boetes bijgekomen, dreigende of zelfs dààdwerkelijke afsluiting van uw gas, water en/of elektriciteit hangen u boven uw hoofd.

Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de voor u vaak langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de gewenste oplossing hebben gevonden voor àlle betrokken partijen.

Schuldhulp is altijd een onderdeel van de dienst civiel bewind of inkomensbeheer en wordt niet afzonderlijk aangeboden. In geval van problematische schulden, welke niet onder civiel bewind of inkomensbeheer kunnen worden opgelost, zullen wij u m.b.t. dit onderdeel doorverwijzen naar uw Gemeente. FIMA Civiel bewind - Inkomensbeheer - Schuldhulp zal u tijdens dit traject blijven begeleiden. Indien gewenst zullen wij u (in geval van inkomensbeheer) blijven ondersteunen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.fima-cis.nl

Terug naar overzicht