FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen

Indien u zich als ondernemer in een (problematische) schuldsituatie bevindt is ook vaak sprake van een hoge belastingschuld welke is ontstaan door het niet tijdig of zelfs niet indienen van uw aangiften, waardoor belastingdienst u (vaak extreem hoge) aanslagen heeft opgelegd, de zgn. ambtshalve aanslagen.

Om een juist beeld van uw situatie te hebben dient uw administratie en boekhouding volledig te zijn bijgewerkt, al uw aangiften te zijn ingediend en de opgelegde aanslagen te zijn gecorrigeerd.

FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen heeft de kennis in huis om al uw bedrijfsadministratieve werkzaamheden uit te voeren. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

Klanten, de overheid en ook geldverstrekkers stellen hoge eisen aan betrouwbare gegevens. Wij zorgen ervoor dat u hierover kunt beschikken.

Advies

Ook ondersteunen FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen u bij kleine en grote vraagstukken. Wij weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij uw bedrijf. Wij stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en -strategie. Wij schetsen een helder beeld van uw kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw onderneming. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van financiële en/of strategische beslissingen.

Enkele voorbeelden van onze advisering zijn: