Accountancy

FIMA Groep BV heeft de kennis in huis om al uw accountancywerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Hierbij kunt u denken aan:

Klanten, de overheid en geldverstrekkers stellen hoge eisen aan financiële verslaggeving. FIMA Groep BV heeft up-to-date kennis van de verslaggevingsregels en aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Wij zorgen ervoor dat u kunt beschikken over betrouwbare gegevens.

Advies

Wij ondersteunen u bij kleine en grote vraagstukken. Wij begeleiden u bijvoorbeeld bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van uw bedrijfsrendement. We weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij uw organisatie. Wij stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie. Wij schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw organisatie. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van strategische beslissingen.

Enkele voorbeelden van onze advisering: